Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

Άσκηση : Ποιό ή ποιά αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζονται;

Ποιό ή ποιά αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζει το
παρακάτω σύνολο εντολών;

    χ <-- 3
    Αρχή_επανάληψης
        Αν χ mod 3 = 0 τότε
            χ <-- χ-1
        αλλιώς
            χ <-- χ+1
        Τέλος_αν
         α <-- 1/χ
         Εμφάνισε α
    Μέχρις_ότου χ =0

Απάντηση

     Το χ μπορεί να πάρει μόνο τις τιμές 3 και 2 (εναλλάξ). Έτσι η
     συνθήκη χ = 0 είναι πάντοτε Ψευδής και η Μέχρις_ότου
     αποτελεί ατέρμων βρόχο. Κατά συνέπεια παραβιάζεται
     η περατότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου