Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Άσκηση : Απάντηση σε ερώτηση

Γράψτε αλγόριθμο που διαβάζει το είδος (α - αθλητικές,
π - πολιτικές) και τις τιμές πώλησης των εφημερίδων που
κυκλοφορούν πανελλαδικά (η είσοδος δεδομένων ολοκληρώνεται
μόλις δοθεί η απάντηση 'ΟΧΙ' στην υποβαλλόμενη προς το χρήστη
ερώτηση 'Κυκλοφορεί άλλη εφημερίδα πανελλαδικά;'), και
υπολογίζει:
α) το ποσοστό (%) των εφημερίδων που είναι αθλητικές,
β) τη μέση τιμή πώλησης για τις πολιτικές εφημερίδες.

Παρατήρηση : Οι τιμές εισόδου είναι στα επιτρεπτά πλαίσια
τιμών

Λύση

     Αλγόριθμος ΕΦΗΜ
     Πληθ <-- 0
     Αθλ <-- 0
     Πολ <-- 0
     σ <-- 0
     Αρχή_επανάληψης
          Διάβασε Είδος
          Διάβασε Τιμή
          Πληθ <-- Πληθ+1
          Αν (Είδος = 'α') τότε
               Αθλ <-- Αθλ+1
          αλλιώς    ! π
               σ <-- σ+Τιμή
               Πολ  <-- Πολ+1
          Τέλος_αν
          Εμφάνισε 'Κυκλοφορεί άλλη εφημερίδα πανελλαδικά;'
          Διάβασε Απ
     Μέχρις_ότου Απ = 'ΟΧΙ'
     ΠΟΣ <-- 100*Αθλ/Πληθ
     Εμφάνισε ΠΟΣ
     Αν Πολ > 0 τότε
          ΜΟ <-- σ/Πολ
          Εμφάνισε ΜΟ
     αλλιώς
          Εμφάνισε 'Δεν υπάρχει καμιά πολιτική εφημερίδα!'
     Τέλος ΕΦΗΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου