Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Άσκηση : Ποιό ή ποιά αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζονται;

Ποιό ή ποιά αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζονται στον
παρακάτω αλγόριθμο
    Αλγόριθμος ΑΣΚ
    Διάβασε λ
    μ <-- κ+λ
    Αν μ > 100 τότε
         μ <-- μ-10
    Τέλος_αν
    Τέλος ΑΣΚ

Απάντηση
    
    α) Είσοδος, γιατί το κ δεν έχει τιμή και παρ' όλα αυτά
        χρησιμοποιείται στην εντολή μ <-- κ+λ.
    β) Έξοδος, γιατί ο αλγόριθμος δεν "βγάζει" προς τα έξω
         κανένα αποτέλεσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου