Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στις παρακάτω
προτάσεις
1. Η τιμή που υπολογίζει μια συνάρτηση επιστρέφεται
    μέσω μιας εντολής _______ στο όνομά της.
2. Όποτε καλείται ένα υποπρόγραμμα η διεύθυνση
    επιστροφής του ______ στη στοίβα χρόνου εκτέλεσης.
3. Οι _______ περιλαμβάνουν υποπρογράμματα και
    συνδέονται με το αντικείμενο πρόγραμμα μέσω του
    συνδέτη-φορτωτή.
4. Η LISP και η  PROLOG είναι γλώσσες τεχνητής _____.
5. Η ΔΙΑΒΑΣΕ επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων από
    το _______ του υπολογιστή.
6. Η ΓΡΑΨΕ εμφανίζει τα αποτελέσματα ενός προγράμμα-
    τος στην _____ του υπολογιστή.
 


Απάντηση

1. εκχώρησης
2. ωθείται
3. βιβλιοθήκες
4. νοημοσύνης
5. πληκτρολόγιο
6. οθόνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου