Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Άσκηση : Απάντηση σε ερώτηση

Γράψτε αλγόριθμο που διαβάζει ονόματα χωρών και την έκτασή
τους σε τετραγωνικά χιλιόμετρα (η είσοδος δεδομένων ολοκληρώ-
νεται μόλις δοθεί η απάντηση 'ΟΧΙ' στην υποβαλλόμενη προς το
χρήστη ερώτηση 'Υπάρχει άλλη χώρα;') και υπολογίζει:
α) το πλήθος των χωρών που εξετάστηκαν,
β) το μέσο όρο έκτασης ανά χώρα,
γ) το όνομα της χώρας με τη μικρότερη έκταση.

Λύση

      Αλγόριθμος Χώρες
      Πληθ <-- 0
      σ <-- 0
      Μικ <-- 99999999999999999999999999999
      Αρχή_επανάληψης
           Διάβασε Χ
           Διάβασε Εκ
           σ <-- σ+Εκ
           Πληθ <-- Πληθ+1
           Αν Εκ < Μικ τότε
                Μικ <-- Εκ
                ΧωρΜ <-- Χ
           Τέλος_αν
           Εμφάνισε 'Υπάρχει άλλη χώρα;'
           Διάβασε Απ
      Μέχρις_ότου Απ = 'ΟΧΙ'
      ΜΟ <-- σ/Πληθ
      Εμφάνισε Πληθ, ΜΟ, ΧωρΜ
      Τέλος Χώρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου