Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Πόσες φορές εκτελείται η επανάληψη;

Δίνεται το παρακάτω σύνολο εντολών
    Για λ από Χ-1 μέχρι Υ+2 με_βήμα Ζ*2
         Εμφάνισε 'Ηράκλειο'
    Τέλος_επανάληψης
Πόσες φορές τυπώνεται η λέξη 'Ηράκλειο' όταν:
α) Χ = 20, Υ = 22, Ζ = 1
β) Χ = 120, Υ = 116, Ζ = 9
γ) Χ = 5.3, Υ = 6.2, Ζ = 0.4
δ) Χ = 19.2, Υ = 21.3, Ζ = 0
ε) Χ = 32, Υ = 19, Ζ = -7
στ) Χ = 12.3, Υ = 6.7, Ζ = 0.9

Απάντηση

    α) Αφού Χ-1 = 20-1 = 19, Υ+2 = 22+2 = 24 και
         Ζ*2 = 1*2 = 2, το 'Ηράκλειο' θα τυπωθεί
         3 φορές.
    β) Αφού Χ-1 = 120-1 = 119, Υ+2 = 116+2 = 118 και
        Ζ*2 = 9*2 = 18, το 'Ηράκλειο' δε θα τυπωθεί
        καμία φορά.
    γ) Αφού Χ-1 = 5.3-1 = 4.3, Υ+2 = 6.2+2 = 8.2 και
        Ζ*2 = 0.4*2 = 0.8, το 'Ηράκλειο' θα τυπωθεί
         5 φορές.
    δ) Αφού Χ-1 = 19.2-1 = 18.2, Υ+2 = 21.3+2 = 23.2 και
        Ζ*2 = 0*2 = 0, το 'Ηράκλειο' θα τυπωθεί
         άπειρες φορές.
    ε) Αφού Χ-1 = 32-1 = 31, Υ+2 = 19+2 = 21 και
        Ζ*2 = -7*2 = -14, το 'Ηράκλειο' θα τυπωθεί
         1 φορά.
  στ) Αφού Χ-1 = 12.3-1 = 11.3, Υ+2 = 6.7+2 = 8.7 και
        Ζ*2 = 0.9*2 = 1.8, το 'Ηράκλειο' δε θα τυπωθεί
        καμία φορά.

 

 

 
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου