Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Υπολογισμός αριθμητικών παραστάσεων

Αν Χ = 10, Υ = -7, Ζ = 1.2, να υπολογίσετε (βήμα-βήμα)
τις τιμές των ακόλουθων αριθμητικών παραστάσεων
1. (Χ+Υ)^2 div 2
2. Ζ+4*Χ mod 100
3. ( (4-Y) div 12)*X
4. Z-Y*X+X div (-Y)

Λύση

    1. (Χ+Υ)^2 div 2 = (10-7)^2 div 2 = 3^2 div 2 =
        9 div 2 = 4
    2. Ζ+4*Χ mod 100 = 1.2+4*10 mod 100 =
        1.2+40 mod 100 =1.2+40 = 41.2
    3. ( (4-Y) div 12)*X = ( (4+7) div 12)*10 =
        (11 div 12)*10 = 0*10 = 0
    4. Z-Y*X+X div (-Y) = 1.2-(-7)*10+10 div 7 =
        1.2+70+10 div 7 = 1.2+70+1 = 71.2+1 =
        72.2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου