Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις και επαναδιατυπώστε τις
έτσι ώστε να είναι σωστές
1. Ο τελεστής ΟΧΙ είναι συγκριτικός.
2. Το τμήμα δήλωσης των μεταβλητών προηγείται του
    τμήματος δήλωσης των συμβολικών σταθερών.
3. Η γλώσσα PASCAL είναι κατάλληλη για την εκμάθηση
    προγραμματισμού σε παιδιά μικρής ηλικίας.
4. H VISUAL BASIC είναι ιδανική για την εφαρμογή
    του ορατού προγραμματισμού.
5. Ένας πίνακας Β[30] καταλαμβάνει 60 bytes στην
    κύρια μνήμη του υπολογιστή.


Απάντηση

1. Ο τελεστής ΟΧΙ είναι λογικός.
2. Το τμήμα δήλωσης των μεταβλητών έπεται του
    τμήματος δήλωσης των συμβολικών σταθερών.
3. Η γλώσσα LOGO είναι κατάλληλη για την εκμάθηση
    προγραμματισμού σε παιδιά μικρής ηλικίας.
4. H VISUAL BASIC είναι ιδανική για την εφαρμογή
    του οπτικού προγραμματισμού.
5. Ένας ακέραιος πίνακας Β[30] καταλαμβάνει 60 bytes στην
    κύρια μνήμη του υπολογιστή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου