Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Συμπληρώστε τα κενά

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Οι σταθερές ενός αλγορίθμου μπορεί να είναι ______ ή
    αριθμητικές ή λογικές.
2. Η δομή ________ επιλογής δεν παρέχει τη δυνατότητα
    εναλλακτικής εκτέλεσης ανάμεσα σε δύο διαφορετικές
    ομάδες εντολών.
3. Η δομη επανάληψης
        Για κ από 12 μέχρι 122 με_βήμα 0
              Εμφάνισε 'τεστ'
        Τέλος_επανάληψης
    παραβιάζει το κριτήριο της ________.
4. Πράξεις ίδιας _________ εκτελούνται από τα αριστερά προς
    τα δεξιά.
5. Αν Α[5, 8] πίνακας λογικού τύπου, τότε τα κλειδιά του έχουν
   την τιμή _______ ή __________.
6. Δύο ________ Για..από..μέχρι δεν μπορούν να μοιράζονται
    τον ίδιο μετρητή.


Απάντηση

1. αλφαριθμητικές
2. απλής
3. περατότητας
4. προτεραιότητας
5. Αληθής, Ψευδής
6. εμφωλευμένες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου