Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Ποιό η ποιά αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζονται

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος
    Αλγόριθμος Τεστ
    Διάβασε Μ
    σ <-- 0
    Όσο σ < Μ επανάλαβε
          Διάβασε α
          σ <-- σ+1/α
    Τέλος_επανάληψης
    Τέλος Τεστ

Λύση

     α)  Καθοριστικότητα, γιατί αν α = 0 η εντολή σ <-- σ+1/α
          δεν μπορεί να εκτελεστεί.
     β) Έξοδος, γιατί ο αλγόριθμος δεν εμφανίζει κανένα
         αποτέλεσμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου