Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Άσκηση : Βήμα-βήμα εκτέλεση εντολών (Αν..τότε..αλλιώς)

Τι θα εμφανίσει το παρακάτω τμήμα εντολών στην οθόνη;
     Χ <-- 12
     Υ <-- 3*Χ MOD 15+1
     ΑΝ Υ > 3 ΤΟΤΕ
         Ζ <-- (Υ-4)^2
     ΑΛΛΙΩΣ
         Ζ <-- 5*Υ+19
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
     Μ <-- (Ζ DIV 2 = 1) KAI (Z > 1)
     ΓΡΑΨΕ Χ+Υ < > 14, '3*Χ+Υ^2', Μ, (10*Υ) DIV X

Λύση

     Χ = 12
     Υ = 3*Χ MOD 15+1 = 3*12 MOD 15+1 =
            36 MOD 15+1 = 6+1 = 7
     Αφού Υ > 3 = 7 > 3 = ΑΛΗΘΗΣ έχουμε:
          Ζ = (Υ-4)^2 = (7-4)^2 = 3^2 = 9
     M = (Ζ DIV 2 = 1) KAI (Z > 1) = (9 DIV 2 = 1) KAI (9 > 1) =
             (4 = 1) ΚΑΙ (9 > 1) = ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΗΣ =
             ΨΕΥΔΗΣ
     Αφού (Χ+Υ < > 14) = (12+7 < > 14) = (19 < > 14) =
     ΑΛΗΘΗΣ και (10*Υ) DIV X = (10*7) DIV 12 =
     70 DIV 12 = 5, η ΓΡΑΨΕ εμφανίζει:
           ΑΛΗΘΗΣ   3*Χ+Υ^2   ΨΕΥΔΗΣ   5
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου