Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Άσκηση : βήμα-βήμα εκτέλεση (Μέχρις_ότου+Αν..τότε)

Τι θα εμφανίσει το παρακάτω σύνολο εντολών
     μ <-- 9
     λ <-- 13
     Αρχή_επανάληψης
          α <-- λ-μ
          Αν α > 0 τότε
              Εμφάνισε μ+1, λ-2
          Τέλος_αν
          μ <-- μ-3
          λ <-- λ-5
          Εμφάνισε μ, λ
     Μέχρις_ότου μ < 2

Λύση

      μ = 9
      λ = 13
      1η επανάληψη
           α = λ-μ = 13-9 = 4
           Αφού α > 0 = 4 > 0 = Αληθής
                επειδή μ+1 = 9+1 = 10, λ-2 = 13-2 = 11
                η Εμφάνισε τυπώνει:        10      11
           μ = μ-3 = 9-3 = 6
           λ = λ-5 = 13-5 = 8
           Η Εμφάνισε τυπώνει:     6     8
     2η επανάληψη
           α = λ-μ = 8-6 =2
           Αφού α > 0 = 2 > 0 = Αληθής
                επειδή μ+1 = 6+1 = 7, λ-2 = 8-2 = 6
                η Εμφάνισε τυπώνει:        7     6
           μ = μ-3 = 6-3 =3
           λ = λ-5 = 8-5 = 3
           Η Εμφάνισε τυπώνει:     3    3
      3η επανάληψη
           α = λ-μ = 3-3 = 0
           Αφού α > 0 = 0 > 0 = Ψευδής, η εντολή
           Εμφάνισε μ+1, λ-2 δεν εκτελείται.
           μ = μ-3 = 3-3 = 0
           λ = λ-5 = 3-5 =-2
           Η Εμφάνισε τυπώνει:     0   -2
      Αφού μ < 2 = 0 < 2 = Αληθής, η Μέχρις_ότου 
      ολοκληρώνεται.
 

 

     
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου