Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Υπολογισμός παραστάσεων

Αν  Α = 'Β', Β = 'Α', Γ = 4 και Δ = 8, υπολογίστε την τιμή των
παρακάτω παραστάσεων
1. (Α < Β) Ή (Γ+Δ >= 12)
2.  (2*Δ > Γ^2) ΚΑΙ (Α > 'Β')
3. (Δ mod Γ < 1) ΚΑΙ mod Δ > 0)
4.  (Α = '%') Ή (Β = 'Α') ΚΑΙ (Α <= 'Τ')

Λύση

1. (Α < Β) Ή (Γ+Δ >= 12)  = ('Β' < 'Α') Ή (4+8 >= 12)  =
    ('Β' < 'Α') Ή (12 >= 12)  = Ψευδής Ή Αληθής = Αληθής
2. (2*Δ > Γ^2) ΚΑΙ (Α > 'Β') = (2*8 > 4^2) ΚΑΙ ('Β' > 'Β') =
    (16 > 16) ΚΑΙ ('Β'> 'Β') = Ψευδής ΚΑΙ Ψευδής = Ψευδής
3. (Δ mod Γ < 1) ΚΑΙ (Γ mod Δ > 0) =
    (8 mod 4 < 1) ΚΑΙ (4 mod 8 > 0) =
    (0 < 1) ΚΑΙ (4 > 0) = Αληθής ΚΑΙ Αληθής = Αληθής
4. (Α = '%') Ή (Β = 'Α') ΚΑΙ (Α <= 'Τ') =
    ('Β' = '%') Ή ('Α' = 'Α') ΚΑΙ ('Β' <= 'Τ') =
    Ψευδής Ή Αληθής ΚΑΙ Αληθής =
    Ψευδής Ή Αληθής = Αληθής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου