Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

Εξεταστέα ύλη για τη σχολική περίοδο 2010-2011

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Ανάπτυξη εφαρμογών σε
προγραμματιστικό περιβάλλον" για τη σχολική περίοδο
2010-2011 είναι η ακόλουθη:

Κεφάλαιο 1
    Παράγραφοι:  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
Κεφάλαιο 2
    Παράγραφοι: 2.1, 2.3, 2.4 (2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5)
    Παρατήρηση  
        Στην παράγραφο 2.4.3 αφαιρείται:
        Ι. η τελευταία πρόταση της σελ. 36 "Αν οι διαφορετικές
           επιλογές .. στο παράδειγμα που ακολουθεί"
       ΙΙ. το Παράδειγμα 5 (Επιλογή ορίων), σελ. 37
Κεφάλαιο 3
     Παράγραφοι : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
Κεφάλαιο 6
     Παράγραφοι : 6.1, 6.2 (6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4), 6.3,
                            6.4 (6.4.1, 6.4.2, 6.4.3), 6.7
Κεφάλαιο 7
     Παράγραφοι :7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10
Κεφάλαιο 8
     Παράγραφοι : 8.1 (8.1.1), 8.2 (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3)
Κεφάλαιο 9
     Παράγραφοι : 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
Κεφάλαιο 10
     Παράγραφοι : 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
                            10.5 (10.5.1, 10.5.2, 10.5.3)

* Οι ενότητες 3.4 και 3.5 εξετάζονται μόνο ως θεωρία.
* Οι μαθητές θα μπορούν  να διατυπώνουν τις λύσεις των
   ασκήσεων των εξετάσεων είτε σε οποιαδήποτε μορφή
   παράστασης αλγορίθμου είτε σε "ΓΛΩΣΣΑ", όπως αυτή
   ορίζεται και χρησιμοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου