Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων και επαναδιατύπωσή τους

Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις και επαναδιατυπώστε τις
έτσι ώστε να έχουν σωστό περιεχόμενο
1. Τα επιλύσιμα προβλήματα είναι υποκατηγορία των
    ημιδομημένων.
2. Το δομημένο κείμενο είναι ένας τρόπος αναπαράστασης
    αλγορίθμων που εγκυμονεί ωστόσο τον κίνδυνο
    παραβίασης του κριτηρίου της περατότητας.
3.  Το πεδίο είναι μια δομή δεδομένων που απαρτίζεται
     από πολλές εγγραφές.
4.  Ένα προγραμματιστικό περιβάλλον περιλαμβάνει
     κατ' ελάχιστο ένα συντάκτη, ένα συνδέτη και ένα
     διερμηνευτή.
5.  Η πολιτική εξυπηρέτησης σε μια στοίβα είναι
     Πρώτο μέσα - πρώτο έξω.
6.  Σε έναν πίνακα δεν μπορούν να γίνουν ποτέ οι
     λειτουργίες της συγχώνευσης και της προσπέλασης.
7.  Το σύνολο των εντολών μιας διαδικασίας δεν μπορεί
     να περιλαμβάνει τις εντολές ΓΡΑΨΕ και ΔΙΑΒΑΣΕ.


Απάντηση

1. Τα ημιδομημένα προβλήματα είναι υποκατηγορία των
    επιλύσιμων.
2. Το  ελεύθερο κείμενο είναι ένας τρόπος αναπαράστασης
    αλγορίθμων που εγκυμονεί ωστόσο τον κίνδυνο
    παραβίασης του κριτηρίου της αποτελεσματικότητας.
3. Η εγγραφή είναι μια δομή δεδομένων που απαρτίζεται   
    από πολλά πεδία.
4.  Ένα προγραμματιστικό περιβάλλον περιλαμβάνει
     κατ' ελάχιστο ένα συντάκτη, ένα συνδέτη και ένα
     μεταγλωττιστή.
5.  Η πολιτική εξυπηρέτησης σε μια στοίβα είναι
     Τελευταίο μέσα - πρώτο έξω.
6.  Σε έναν πίνακα δεν μπορούν να γίνουν ποτέ οι
     λειτουργίες της εισαγωγής και της διαγραφής.
7.  Το σύνολο των εντολών μιας συνάρτησης δεν μπορεί
     να περιλαμβάνει τις εντολές ΓΡΑΨΕ και ΔΙΑΒΑΣΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου