Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Συμπλήρωση κενών (χωρίς να δίνονται οι δυνατές επιλογές)

Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που λείπουν
1. Η δομή ενός προβλήματος προσδιορίζεται κατά το στάδιο
    της _________.
2. Στα προβλήματα _________ αναζητούμε μια λύση που να
    ικανοποιεί όσο το δυνατόν καλύτερα (βέλτιστα) τα δεδομένα
    τους.
3. Η _________ είναι η εντολή εισόδου της ΓΛΩΣΣΑΣ.
4. Τα ______ διαγράμματα αποτελούν εναλλακτικές
    αναπαραστάσεις αλγορίθμων.
5. Η εντολή ________ παριστάνεται με ένα βελάκι (<--).
6. Οι πράξεις DIV και MOD μπορούν να εφαρμοστούν
    μόνο πάνω σε ______ μεταβλητές ή σταθερές.
7. Ένας πίνακας δεν μπορεί να ταξινομηθεί μόνο όταν είναι
    ______ τύπου.
8. Όταν καλείται μια διαδικασία από το κύριο πρόγραμμα,
    οι εντολές του κυρίου προγράμματος αναστέλλονται
    _______.


Απάντηση

1. ανάλυσης
2. βελτιστοποίησης
3. ΔΙΑΒΑΣΕ
4. λογικά
5. εκχώρησης
6. ακέραιες
7. λογικού
8. προσωρινά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου