Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

Άσκηση με GOTO

Ξαναγράψτε το παρακάτω σύνολο εντολών έτσι ώστε
να διέπεται από τις αρχές του δομημένου προγραμμα-
τισμού
     μ <-- 1
     κ <-- 1
10: ΔΙΑΒΑΣΕ α
     ΑΝ α > 0 ΤΟΤΕ GOTO 20
     α <-- -α
20: μ <-- μ*α
     κ <-- κ+1
     ΑΝ κ <= 98 ΤΟΤΕ GOTO 10
     ΓΡΑΨΕ μ

Λύση

     μ <-- 1
     κ <-- 1
     ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
         ΔΙΑΒΑΣΕ α
         ΑΝ α <= 0 ΤΟΤΕ
             α <-- -α
         ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
         μ <-- μ*α
         κ <-- κ+1
     ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ κ > 98
     ΓΡΑΨΕ μ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου