Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Άσκηση : Ποιό ή ποιά αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζονται;

Ποιό ή ποιά αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζει το
παρακάτω σύνολο εντολών;
     Διάβασε Χ
     Όσο Χ > 0 επανάλαβε
          Εμφάνισε Χ
          Διάβασε Χ
     Τέλος_επανάληψης
     Εμφάνισε 1/(Χ+11)

Απάντηση

     Η Όσο..επανάλαβε θα τερματιστεί μόλις δοθεί ως τιμή
     εισόδου ένας μη θετικός αριθμός. Αν ωστόσο δοθεί ως
     είσοδος η τιμή -11, η τελευταία Εμφάνισε δεν μπορεί να
     εκτελεστεί αφού η παράσταση 1/(Χ+11) είναι απροσδιόριστη.
     Κατά συνέπεια το μοναδικό αλγοριθμικό κριτήριο που παραβιά-
     ζεται είναι η καθοριστικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου