Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Άσκηση : Καθορισμός απαιτήσεων+Μαθηματική μορφοποίηση προβλήματος

Για την αγορά ενός φωτοτυπικού μηχανήματος αξίας
Α ευρώ, υπάρχουν δύο δυνατότητες πληρωμής:
α) προκαταβολή 38%  και 14 άτοκες μηνιαίες δόσεις
β) προκαταβολή 55% και 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις
Ποιο είναι το ποσό της προκαταβολής και της μηνιαίας
δόσης για κάθε τρόπο πληρωμής;
Ι. Κατασκευάστε πίνακα δεδομένων-ζητουμένων.
ΙΙ. Μορφοποιήστε με μαθηματικό τρόπο το πρόβλημα.

Λύση

Ι.
     Δεδομένα             * Το φωτοτυπικό στοιχίζει Α ευρώ
                                 * Υπάρχουν 2 τρόποι πληρωμής
                                 * Ο 1ος τρόπος πληρωμής προϋποθέτει
                                    προκαταβολή 38% και 14 άτοκες δόσεις
                                 * Ο 2ος τρόπος πληρωμής προϋποθέτει
                                    προκαταβολή 55% και 18 άτοκες δόσεις
     Ζητούμενα           * Το ποσό της προκαταβολής
                                 * Το ποσό της μηνιαίας δόσης

ΙΙ.
     Ας συμβολίσουμε με:
          Π1 : ποσό προκαταβολής για τον 1ο τρόπο πληρωμής
          Π2 : ποσό προκαταβολής για τον 2ο τρόπο πληρωμής
          Μ1 : ποσό μηναίας δόσης για τον 1ο τρόπο πληρωμής
          Μ2 : ποσό μηναίας δόσης για τον 2ο τρόπο πληρωμής
     Ισχύουν οι σχέσεις:
          Π1 = Α*38/100
          Μ1 = (Α-Π1)/14
          Π2 = Α*55/100
          Μ2 = (Α-Π2)/18

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου