Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2010

Άσκηση: εξαφανίστε την GOTO

Ξαναγράψτε το παρακάτω σύνολο εντολών έτσι ώστε αυτό να
ακολουθεί τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού
     ΔΙΑΒΑΣΕ μ, ν
     ΑΝ μ <= ν ΤΟΤΕ GOTO 11
     B <-- μ
     μ <-- ν
     ν <-- Β
11: ΓΡΑΨΕ μ, ν

Λύση

     ΔΙΑΒΑΣΕ μ, ν
     ΑΝ μ > ν ΤΟΤΕ
          B <-- μ
          μ <-- ν
          ν <-- Β
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
     ΓΡΑΨΕ μ, ν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου