Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Άσκηση : συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία η οποία δέχεται ως παραμέτρους:
* την ακέραια μεταβλητή Χ,
* την αλφαριθμητική μεταβλητή Υ,
* την λογική μεταβλητή Ζ
και υπολογίζει τις τιμές των Μ, Ν σύμφωνα με τους
ακόλουθους κανόνες:
 * αν Χ = 0, Υ = 'Α', Ζ = ΑΛΗΘΗΣ τότε
       Μ = -1 και Ν = 3.2
 * αν Χ = 0, Υ = 'Α', Ζ = ΨΕΥΔΗΣ τότε
       Μ = 1 και Ν = -3.2
 * αν Χ = 1, Υ = 'Λ', Ζ = ΑΛΗΘΗΣ τότε
       Μ = 0 και Ν = 4.1
 * αν Χ = 1, Υ = 'Λ', Ζ = ΨΕΥΔΗΣ τότε
       Μ = 11 και Ν = -4.1
 * αν Χ = 2 τότε Μ = 111 και Ν = -111.1
 * σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση Μ = -3 και Ν = 77.3

Λύση

     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚ(Χ, Υ, Ζ, Μ, Ν)
     ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
          ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Μ
          ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Υ
          ΛΟΓΙΚΕΣ: Ζ
          ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Ν
     ΑΡΧΗ
          ΑΝ (Χ = 0) ΚΑΙ (Υ = 'Α') ΚΑΙ (Ζ = ΑΛΗΘΗΣ) ΤΟΤΕ
               Μ <-- -1
               Ν <-- 3.2
          ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (Χ = 0) ΚΑΙ (Υ = 'Α') ΚΑΙ (Ζ = ΨΕΥΔΗΣ)
          ΤΟΤΕ
               Μ <-- 1
               Ν <-- -3.2
          ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (Χ = 1) ΚΑΙ (Υ = 'Λ') ΚΑΙ (Ζ = ΑΛΗΘΗΣ)            
          ΤΟΤΕ
               Μ <-- 0
               Ν <-- 4.1
          ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (Χ = 1) ΚΑΙ (Υ = 'Λ') ΚΑΙ (Ζ = ΨΕΥΔΗΣ)
          ΤΟΤΕ
               Μ <-- 11
               Ν <-- -4.1
          ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Χ = 2 ΤΟΤΕ
               Μ <-- 111
               Ν <-- -111.1
          ΑΛΛΙΩΣ
               Μ <-- -3
               Ν <-- 77.3
          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ      
     ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου