Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Άσκηση : απάντηση σε ερώτηση

Όπως είναι γνωστό, το εμβαδόν ενός τριγώνου υπολογίζεται
πολλαπλασιάζοντας τη βάση με το ύψος του και διαιρώντας στη
συνέχεια το αποτέλεσμα αυτό με το 2. Γράψτε πρόγραμμα το
οποίο:
α) διαβάζει τη βάση και το ύψος κάποιων τριγώνων (η είσοδος
    δεδομένων ολοκληρώνεται μόλις δοθεί η απάντηση 'ΟΧΙ'
    στην υποβαλλόμενη προς το χρήστη ερώτηση 'Υπάρχει
    άλλο τρίγωνο;'),
β) υπολογίζει και εμφανίζει ο εμβαδόν κάθε τριγώνου.

Λύση

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τριγ
    ΣΤΑΘΕΡΕΣ
         Π = 3.14
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
         ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Βάση, Ύψος, Εμβ
         ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΑΠ
    ΑΡΧΗ
         ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
              ΔΙΑΒΑΣΕ Βάση, Ύψος
              Εμβ <-- (Βάση*Ύψος)/2
              ΓΡΑΨΕ Εμβ
              ΓΡΑΨΕ 'Υπάρχει άλλο τρίγωνο;'
              ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠ
         ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΑΠ = 'ΟΧΙ'
    ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου