Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Διορθώστε τις λανθασμένες προτάσεις

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις σωστά
1. Ένας ρόμβος σε ένα λογικό διάγραμμα έχει δύο
    εξόδους.
2. Ένας ατέρμων βρόχος παραβιάζει το κριτήριο της
    καθοριστικότητας.
3. Ο μεταγλωττιστής μετατρέπει το πηγαίο πρόγραμμα
    σε συμβολική γλώσσα.
4. Τα αρχεία εγγραφών είναι δομές δεδομένων της κύριας
    μνήμης.
5. Η δυαδική αναζήτηση είναι η πιο αργή μέθοδος αναζήτησης.
6. Κάποιες γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούν τον όρο
    παράμετροι για τις τυπικές παραμέτρους.

Απάντηση


1. Ένας ρόμβος σε ένα λογικό διάγραμμα έχει δύο
    ή περισσότερες εξόδους.
2. Ένας ατέρμων βρόχος παραβιάζει το κριτήριο της
    περατότητας.
3. Ο μεταγλωττιστής μετατρέπει το πηγαίο πρόγραμμα
    σε γλώσσα μηχανής.
4. Τα αρχεία εγγραφών είναι δομές δεδομένων της  
    δευτερεύουσας  μνήμης.
5. Η δυαδική αναζήτηση είναι η πιο γρήγορη μέθοδος αναζήτησης.
6. Κάποιες γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούν τον όρο
    παράμετροι για τις πραγματικές παραμέτρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου