Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Ποιό ή ποιά αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζονται

Ποιό ή ποιά αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζει το
παρακάτω σύνολο εντολών;
      Διάβασε χ
      κ <-- 1
     'Οσο κ < 1000 επανάλαβε
           Διάβασε λ
           μ <-- 1/(λ+3)
           Εμφάνισε μ
      Τέλος_επανάληψης

Απάντηση

     Περατότητα, γιατί το κ δεν αλλάζει, η συνθήκη κ < 1000
                          είναι πάντοτε Αληθής και η Όσο δεν τερμα-
                          τίζεται ποτέ.
     Καθοριστικότητα, γιατί αν η τιμή εισόδου για το λ είναι -3,
                                    το 1/(λ+3) είναι απροσδιόριστο και ο
                                   υπολογισμός του μ αδύνατος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου