Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

Άσκηση : GOTO

Ξαναγράψτε το παρακάτω σύνολο εντολών έτσι
ώστε να ακολουθεί τις αρχές του δομημένου
προγραμματισμού
      μ <-- 71
10: ΔΙΑΒΑΣΕ λ
      μ <-- μ-λ
      ΑΝ μ > 0 ΤΟΤΕ GOTO 10
      ΓΡΑΨΕ μ

Λύση

      μ <-- 71
      ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
            ΔΙΑΒΑΣΕ λ
            μ <-- μ-λ
      ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ μ <= 0
      ΓΡΑΨΕ μ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου