Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

Συμπλήρωση κενών (χωρίς να δίνονται οι δυνατές επιλογές)

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
1. Η γλώσσα PASCAL είναι ______ χρήσης.
2. Η γραφική απεικόνιση της ανάλυσης ενός
    προβλήματος γίνεται με τη βοήθεια της
    _______ αναπαράστασης.
3. Η απλούστερη αλγοριθμική δομή είναι η
    δομή ______.
4. Η ______ ενός πίνακα προσδιορίζει τον
    τρόπο διάταξης των στοιχείων του.
5. Το τμήμα δήλωσης των ______ σταθερών σε
    ένα πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό.
6. Η δομή επανάληψης ονομάζεται και _____.
7. Ο πίνακας Χ[12, 19] έχει _____ μέσους όρους
    ανά γραμμή.
8. Ορισμένες γλώσσες προγραμματισμού αποκαλούν
    τις τυπικές παραμέτρους _________.

Απάντηση

      1. γενικής
      2. διαγραμματικής
      3. ακολουθίας
      4. διάσταση
      5. συμβολικών
      6. βρόχος
      7. 12
      8. ορίσματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου