Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Άσκηση : Βήμα-βήμα εκτέλεση εντολών (Μέχρις_ότου+Για+Όσο)

Τι θα εμφανίσει το παρακάτω σύνολο εντολών;
     μ <-- 31
     Αρχή_επανάληψης
          Για λ από -2 μέχρι 5 με_βήμα 4
              κ <-- 19
              Όσο κ <= 42 επανάλαβε
                   Εμφάνισε κ+λ+μ
                   κ <-- κ+13
              Τέλος_επανάληψης
          Τέλος_επανάληψης
          Εμφάνισε μ+λ
          μ <-- μ-14
     Μέχρις_ότου μ < 4
     Εμφάνισε μ

Λύση

     μ = 31
     1η επανάληψη της Μέχρις_ότου
          λ = -2
               κ = 19
               1η επανάληψη της Όσο
                   Αφού κ+λ+μ = 19+(-2)+31 = 48, η Εμφάνισε
                   τυπώνει :              48

                   κ = κ+13 = 19+13 = 32
               2η επανάληψη της Όσο
                   Αφού κ+λ+μ = 32+(-2)+31 = 61, η Εμφάνισε
                   τυπώνει :              61

                   κ = κ+13 = 32+13 = 45
               Αφού κ <= 42 = 45 <= 42 = Ψευδής, η Όσο τερματίζεται.
          λ = 2
               κ = 19
               1η επανάληψη της Όσο
                   Αφού κ+λ+μ = 19+2+31 = 52, η Εμφάνισε
                   τυπώνει :              52
                   κ = κ+13 = 19+13 = 32
               2η επανάληψη της Όσο
                   Αφού κ+λ+μ = 32+2+31 = 65, η Εμφάνισε
                   τυπώνει :              65
                   κ = κ+13 = 32+13 = 45
               Αφού κ <= 42 = 45 <= 42 = Ψευδής, η Όσο τερματίζεται.
          Η Για τερματίζεται με λ = 6.
          Αφού μ+λ = 31+6 = 37, η Εμφάνισε τυπώνει:       37
          μ = μ-14 = 31-14 = 17
     2η επανάληψη της Μέχρις_ότου
          λ = -2
               κ = 19
               1η επανάληψη της Όσο
                   Αφού κ+λ+μ = 19+(-2)+17= 34, η Εμφάνισε
                   τυπώνει :              34
                   κ = κ+13 = 19+13 = 32
               2η επανάληψη της Όσο
                   Αφού κ+λ+μ = 32+(-2)+17= 47, η Εμφάνισε
                   τυπώνει :              47
                   κ = κ+13 = 32+13 = 45
               Αφού κ <= 42 = 45 <= 42 = Ψευδής, η Όσο τερματίζεται.
          λ = 2
               κ = 19
               1η επανάληψη της Όσο
                   Αφού κ+λ+μ = 19+2+17 = 38, η Εμφάνισε
                   τυπώνει :              38
                   κ = κ+13 = 19+13 = 32
               2η επανάληψη της Όσο
                   Αφού κ+λ+μ = 32+2+17= 51, η Εμφάνισε
                   τυπώνει :              51
                   κ = κ+13 = 32+13 = 45
               Αφού κ <= 42 = 45 <= 42 = Ψευδής, η Όσο τερματίζεται.
          Η Για τερματίζεται με λ = 6.
          Αφού μ+λ = 17+6 = 23, η Εμφάνισε τυπώνει:       23
          μ = μ-14 = 17-14 = 3
     Αφού μ < 4  = 3 < 4 = Αληθής, η Μέχρις_ότου τερματίζεται.
     Η Εμφάνισε τυπώνει:           3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου