Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Άσκηση: Συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που υπολογίζει την τιμή της
παράστασης:   εφΧ+εφ(2Χ)+...+εφ(ΝΧ)
Θεωρείστε ότι το Ν είναι ακεραίου τύπου και το
Χ πραγματικού.

Λύση

      ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣ(Χ, Ν) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
            ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ν, λ
            ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Χ, σ
      ΑΡΧΗ
            σ <-- 0
            ΓΙΑ λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
                 σ <-- σ+ΕΦ(λ*Χ)
            ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
            ΠΑΡΑΣ <-- σ
      ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου