Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Άσκηση: συγγραφή διαδικασίας

Ας υποθέσουμε ότι η ΓΛΩΣΣΑ δε διαθέτει τους τελεστές
DIV και MOD. Γράψτε διαδικασία που δέχεται ως
παραμέτρους δύο θετικούς ακέραιους Χ, Υ και υπολογίζει
το πηλίκο και το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης του Χ
με το Υ.


Λύση

     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ DIV_MOD(X, Y, Πηλ, Υπολ)
     ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
           ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Υ, Πηλ, Υπολ
     ΑΡΧΗ
           Πηλ <-- 0
           Υπολ <-- Χ
           ΟΣΟ Υπολ >= Υ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
                Υπολ <-- Υπολ-Υ
                Πηλ <-- Πηλ+1
           ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
     ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου