Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Εξαφανίστε την GOTO

Ξαναγράψτε το παρακάτω σύνολο εντολών έτσι ώστε
να ικανοποιεί τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού
        Α <-- 0
    10: ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
         ΑΝ Χ <= 0 ΤΟΤΕ GOTO 10
         A <-- A+X
         AN A <= 10000 TOTE GOTO 10
         AN A < 15000 TOTE GOTO 20
         AN A < 25000 TOTE  GOTO 30
         ΓΡΑΨΕ 'γ'
         GOTO 40
    20: ΓΡΑΨΕ 'α'
          GOTO 40
    30: ΓΡΑΨΕ 'β'
    40: ΓΡΑΨΕ 'ΤΕΛΟΣ'

Λύση

     Α <-- 0
     ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
          ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
                ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
          ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ > 0
          Α <-- Α+Χ
     ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Α > 10000
     ΑΝ  Α < 15000 ΤΟΤΕ
          ΓΡΑΨΕ 'α'
     ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Α < 25000 ΤΟΤΕ
          ΓΡΑΨΕ 'β'
     ΑΛΛΙΩΣ
          ΓΡΑΨΕ 'γ'
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
     ΓΡΑΨΕ 'ΤΕΛΟΣ'

      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου