Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Άσκηση : συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται μια αριθμητική
μεταβλητή Χ και ελέγχει αν το περιεχόμενό της
είναι ακέραιο ή όχι. Αν το Χ περιέχει ακέραια
τιμή η συνάρτηση επιστρέφει το τετραπλάσιο της,
σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφει το τετράγωνο
της.

Λύση

      ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΛ(Χ) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
             ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Χ
      ΑΡΧΗ
             ΑΝ Α_Μ(Χ) = Χ ΤΟΤΕ
                   ΥΠΟΛ <-- 4*Χ
             ΑΛΛΙΩΣ
                   ΥΠΟΛ <-- Χ^2
             ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
      ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου