Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιές
λάθος (Λ);
1. Το εκτελέσιμο πρόγραμμα είναι το τελικό αποτέλεσμα του
     διερμηνευτή.
2. Η ιεραρχική σχεδίαση χρησιμοποιεί τη στρατηγική της συνεχούς
    διαίρεσης του προβλήματος σε υποπροβλήματα.
3. Με μια απλοποιημένη προσέγγιση, αλγόριθμος είναι μια
    "συνταγή" που προσδιορίζει τι πρέπει να κάνουμε κάτω από
    ορισμένες συνθήκες, έτσι ώστε να φτάσουμε στον επιθυμητό
    σκοπό.
4. Η επίλυση είναι ένα από τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλή-
    ματος, όπου υλοποιείται η λύση (μέσω της λύσης των επιμέρους
    προβλημάτων).
5. Οι σταθερές είναι αριθμητικές τιμές που δε μεταβάλλονται ποτέ.
6. Μια συνθήκη είναι μια παράσταση (έκφραση) λογικού τύπου.
7. Πολλαπλές επιλογές μπορούν να γίνουν και με εμφωλευμένες
   δομές επιλογής.
8. Ο βρόχος
        Για κ από 12 μέχρι -3
             Εντολές
        Τέλος_επανάληψης
     εκτελείται τουλάχιστον μια φορά.
9. Εισαγωγή είναι η λειτουργία της προσθήκης νέων κόμβων σε
    έναν υπάρχοντα πίνακα.
10. Η στοίβα είναι καθημερινό φαινόμενο.


Απάντηση

    1. Λ
    2. Σ
    3. Σ
    4. Σ
    5. Λ
    6. Σ
    7. Σ
    8. Λ
    9. Λ
   10. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου