Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Λογικό διάγραμμα

Γράψτε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα που να αντιστοιχεί
στο παρακάτω λογικό διάγραμμα


Λύση

     Αλγόριθμος ΑΣΚ
     Κ <-- 1
     Αρχή_επανάληψης
           Διάβασε Μ, Ν
           Αν Μ > Ν τότε
                Εμφάνισε Μ+Ν
           αλλιώς_αν Μ < Ν τότε
                Εμφάνισε Μ-Ν
           αλλιώς
                Εμφάνισε Μ*Ν
           Τέλος_αν
           Κ <-- Κ+1
     Μέχρις_ότου Κ > 100
     Τέλος ΑΣΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου