Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Άσκηση με GOTO

Επαναδιατυπώστε το παρακάτω σύνολο εντολών έτσι ώστε να
ακολουθεί τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού
      Γ <-- 1
      ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
 10: ΑΝ Χ = 0 ΤΟΤΕ GOTO 20
       Γ <-- Γ*Χ
       ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
       GOTO 10
 20: ΓΡΑΨΕ Γ

Λύση

     Γ <-- 1
     ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
     ΟΣΟ Χ < > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
             Γ <-- Γ*Χ
             ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου