Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και επαναδια-
τυπώστε τις
1. Η λύση ενός τεστ με ερωτήσεις σωστού-λάθους είναι ένα
    αδόμητο πρόβλημα.
2. Η διαγραμματική αναπαράσταση μιας Αν..τότε..αλλιώς_αν
    περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους ρόμβους που διατάσσονται
    από πάνω προς τα κάτω.
3. Η γλώσσα C ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών
    προγραμματισμού συσκευών.
4. Όταν το υποπρόγραμμα υπολογίζει ένα μόνο αποτέλεσμα
    και οι εντολές του δεν περιλαμβάνουν ΓΡΑΨΕ και ΔΙΑΒΑΣΕ,
    πρέπει να υλοποιηθεί ως διαδικασία.
5. Μια εγγραφή αποτελείται από ένα ή περισσότερους κόμβους.


Απάντηση

1. Η λύση ενός τεστ με ερωτήσεις σωστού-λάθους είναι ένα
    δομημένο πρόβλημα.
2. Η διαγραμματική αναπαράσταση μιας Αν..τότε..αλλιώς_αν 
    περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους ρόμβους που διατάσσονται
    από αριστερά προς τα δεξιά.
3. Η γλώσσα C ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών 
    προγραμματισμού συστημάτων.
4. Όταν το υποπρόγραμμα υπολογίζει ένα μόνο αποτέλεσμα
    και οι εντολές του δεν περιλαμβάνουν ΓΡΑΨΕ και ΔΙΑΒΑΣΕ,
    πρέπει να υλοποιηθεί ως συνάρτηση.
5. Μια εγγραφή αποτελείται από ένα ή περισσότερα πεδία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου