Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Άσκηση: Βρείτε τα λάθη

Το παρακάτω σύνολο εντολών υπολογίζει το γινόμενο Γ
50 θετικών και περιττών ακεραίων τιμών και εμφανίζει
στην οθόνη το τετράγωνο του Γ. Ωστόσο υπάρχουν
αρκετά λάθη, τόσο συντακτικά όσο και λογικά. Εντοπίστε
το καθένα από αυτά.

     Γ <-- 0
     Για κ από 1 μέχρι_και 50
          Αρχή_επανάληψης
              Διάβασε Χ
          Μέχρις_ότου (Χ <= 0) Ή mod 2 = 0)
          Γ <-- Γ*Χ
     Τέλος_επανάληψης
     Τύπωσε Γ*2

Λύση

    * Γ <-- 0 : λογικό λάθος (η αρχική τιμή πρέπει να είναι 1)
    * μέχρι_και : συντακτικό λάθος (σωστό είναι το μέχρι)
    * Η συνθήκη της Μέχρις ότου αποτελεί λογικό λάθος
       (σωστό : (Χ > 0) ΚΑΙ (Χ mod 2 = 1) )
    * Τύπωσε Γ*2 : συντακτικό λάθος στην Τύπωσε
       (σωστό : Εκτύπωσε) και λογικό λάθος στο Γ*2
       (σωστό Γ^2)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου