Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Άσκηση με GOTO

Επαναδιατυπώστε το παρακάτω σύνολο εντολών έτσι ώστε
να ικανοποιεί τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού
        Α <-- 0
10 :  ΔΙΑΒΑΣΕ Χ, Υ
        ΑΝ Χ > Υ ΤΟΤΕ GOTO 25
        AN X < Y TOTE GOTO 30
        Z <-- (X-Y)^2
        GOTO 35
25:   Z <-- X*Y+1
        GOTO 35
30:   Z <-- X+Y*2
35:   ΓΡΑΨΕ Ζ
        ΑΝ Χ+Υ < 1000 ΤΟΤΕ GOTO 10
        ΓΡΑΨΕ Χ^Υ

Λύση

       Α <-- 0
       ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
             ΔΙΑΒΑΣΕ Χ, Υ
             ΑΝ Χ > Υ ΤΟΤΕ
                   Ζ <-- Χ*Υ+1
             ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Χ < Υ ΤΟΤΕ
                   Ζ <-- Χ+Υ*2
             ΑΛΛΙΩΣ
                   Ζ <-- (Χ-Υ)^2
             ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
             ΓΡΑΨΕ Ζ
       ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ+Υ > = 1000
        ΓΡΑΨΕ Χ^Υ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου