Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και επαναδια-
τυπώστε τις έτσι ώστε να είναι σωστές
1. Τα προγράμματα γράφονται σε μια ψευδογλώσσα.
2. Η παράσταση που ελέγχει μια ΑΝ..ΤΟΤΕ..ΑΛΛΙΩΣ
    μπορεί να πάρει τουλάχιστον δύο τιμές.
3. Η προσπέλαση είναι μια από τις βασικές λειτουργίες σε
    μια ομάδα δεδομένων.
4. Η μορφή με την οποία διατυπώνεται ένα πρόβλημα πρέπει
    να είναι τέτοια ώστε να γίνεται αντιληπτή από την όραση ή
    την ακοή μας.
5. Ο δομημένος προγραμματισμός είναι μια τεχνική σχεδίασης
    προγραμμάτων που στηρίζεται στη φιλοσοφία των υποπρο-
    γραμμάτων.


Απάντηση

1. Τα προγράμματα γράφονται σε μια γλώσσα προγραμματισμού.
2. Η παράσταση που ελέγχει μια ΑΝ..ΤΟΤΕ..ΑΛΛΙΩΣ
    μπορεί να πάρει ακριβώς δύο τιμές.
3. Η προσπέλαση είναι μια από τις βασικές λειτουργίες σε
    μια δομή δεδομένων.
4. Η μορφή με την οποία διατυπώνεται ένα πρόβλημα πρέπει
    να είναι τέτοια ώστε να γίνεται αντιληπτή με μια από τις πέντε
    ανθρώπινες αισθήσεις μας.
5. Ο τμηματικός προγραμματισμός είναι μια τεχνική σχεδίασης
    προγραμμάτων που στηρίζεται στη φιλοσοφία των υποπρο-
    γραμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου