Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω  λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο.
1. Στα υπολογιστικά προβλήματα  η τελική απάντηση
     είναι ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ.
2. Όταν γράφουμε ένα αλγόριθμο χρησιμοποιώντας
    φυσική γλώσσα κατά βήματα, κινδυνεύουμε να
    παραβιάσουμε το κριτήριο της περατότητας.
3. Μια από τις περιπτώσεις που προτιμούμε τη
    σειριακή αναζήτηση είναι όταν ο πίνακας είναι
    μεγάλου μεγέθους.
4. Οι συμβολικές γλώσσες λέγονται και γλώσσες
    4ης γενιάς.
5. Ο τελεστής < > είναι λογικός.
6. Η εντολή Για..από..μέχρι είναι ιδανική για τη
    δημιουργία προγραμμάτων που λειτουργούν με
    μενού.
7. Ο πίνακας Β[12, 10]  έχει 120 στοιχεία ακεραίου
    τύπου.
8. Οι συναρτήσεις γράφονται πριν από το κύριο
    πρόγραμμα και οι διαδικασίες μετά.


 


Απάντηση

1. Στα προβλήματα  απόφασης η τελική απάντηση
     είναι ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ.
2. Όταν γράφουμε ένα αλγόριθμο χρησιμοποιώντας    
    φυσική γλώσσα κατά βήματα, κινδυνεύουμε να
    παραβιάσουμε το κριτήριο της καθοριστικότητας.
3. Μια από τις περιπτώσεις που προτιμούμε τη
    σειριακή αναζήτηση είναι όταν ο πίνακας είναι
    μικρού μεγέθους.
4. Οι συμβολικές γλώσσες λέγονται και γλώσσες
    χαμηλού επιπέδου.
5. Ο τελεστής < > είναι συγκριτικός.
6. Η εντολή Μέχρις_ότου είναι ιδανική για τη
    δημιουργία προγραμμάτων που λειτουργούν με
    μενού.7. Ο πίνακας Β[12, 10]  έχει 120 στοιχεία ίδιου
    τύπου.
8. Τόσο οι συναρτήσεις όσο και οι διαδικασίες γράφονται  
    μετά από το κύριο πρόγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου