Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Βρείτε τα συντακτικά και τα λογικά λάθη

Οι παρακάτω εντολές εκχώρησης φιλοδοξούν να
υπολογίσουν το μήκος Ζ της υποτείνουσας ορθογωνίου
τριγώνου με μήκη πλευρών Χ και Υ, χωρίς ωστόσο να
το καταφέρνουν. Γράψτε τον αριθμό της εντολής και
δίπλα τη λέξη Συντακτικό ή Λογικό, ανάλογα με το
λάθος που υπάρχει στην κάθε εντολή.
     1.  Ζ <-- Τ_Ρ(Χ^2)+Υ^2
     2.  Ζ <-- ΤΡ(Χ^2+Υ^2)
     3.  Ζ <-- Τ_Ρ( (Χ+Υ)^2 )
     4.  Ζ <-- Τ_Ρ(Χ^2+Υ^2
     5.  Ζ <-- Τ_Ρ(Χ2+Υ2)

Απάντηση

      1. Λογικό
      2. Συντακτικό
      3. Λογικό
      4. Συντακτικό
      5. Συντακτικό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου