Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και επανα-
διατυπώστε τις με σωστό τρόπο.
1. Το μέγεθος της μνήμης που καταλαμβάνει μια δυναμική
    δομή  καθορίζεται κατά τη στιγμή της μετάφρασης του
    προγράμματος.
2. Η εξαγωγή ενός στοιχείου γίνεται από το πίσω άκρο της
    ουράς.
3. Τα προγράμματα σε BASIC εκτελούνται με τη βοήθεια
    μεταγλωττιστή.
4. Το αρχικό πρόγραμμα που έχει γραφεί σε μια γλώσσα
    προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, ονομάζεται
    αντικείμενο.
5. Τα δεδομένα τύπου ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ονομάζονται συχνά
    και αλφαβητικά.
6. Ο αριθμητικός τελεστής με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα
    είναι ο πολλαπλασιασμός.


Απάντηση


1. Το μέγεθος της μνήμης που καταλαμβάνει μια δυναμική
    δομή  καθορίζεται κατά τη στιγμή της εκτέλεσης του 
    προγράμματος.
2. Η εξαγωγή ενός στοιχείου γίνεται από το εμπρός άκρο της
    ουράς.
3. Τα προγράμματα σε BASIC εκτελούνται με τη βοήθεια
    διερμηνευτή.
4. Το αρχικό πρόγραμμα που έχει γραφεί σε μια γλώσσα
    προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, ονομάζεται
    πηγαίο.
5. Τα δεδομένα τύπου ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ονομάζονται συχνά
    και αλφαριθμητικά.
6. Ο αριθμητικός τελεστής με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα
    είναι η ύψωση στη δύναμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου