Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

Έλεγχος αλγοριθμικών κριτηρίων

Ποιο αλγοριθμικό κριτήριο παραβιάζεται στον
παρακάτω αλγόριθμο;
      Αλγόριθμος Τεστ
      κ <-- 1
      Όσο κ <= Υ επανάλαβε
           Εμφάνισε κ
           κ <-- κ+1
      Τέλος_επανάληψης
      Εμφάνισε 'ΤΕΛΟΣ' 
      Τέλος Τεστ

Απάντηση


      Παραβιάζεται το κριτήριο της εισόδου, γιατί το Υ έχει
      απροσδιόριστη τιμή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου