Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Απλοποίηση

Απλοποιήστε τις παρακάτω λογικές εκφράσεις
1.  ΟΧΙ Ή Ψευδής)
2. ΟΧΙ ΚΑΙ Ψευδής)
3. ΟΧΙ (Χ < > 111)
4. ΟΧΙ ( (Χ = 'α') Ή (Χ = 'β') )
5. ΟΧΙ ( (Χ >= 2) ΚΑΙ (Χ <= 12) )

Λύση


     1.  ΟΧΙ (Χ Ή Ψευδής) = ΟΧΙ Χ
     2. ΟΧΙ (Χ ΚΑΙ Ψευδής) = Αληθής
     3. ΟΧΙ (Χ < > 111) = (Χ = 111)
     4. ΟΧΙ ( (Χ = 'α') Ή (Χ = 'β') ) = (Χ < > 'α') ΚΑΙ (Χ < > 'β')
     5. ΟΧΙ ( (Χ >= 2) ΚΑΙ (Χ <= 12) ) = (Χ < 2) Ή (Χ > 12)


   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου