Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Εντολές εκχώρησης

Γράψτε τις εντολές εκχώρησης προκειμένου να:
α) αυξήσετε τη μεταβλητή Χ κατά 12,
β) ελαττώσετε τη μεταβλητή Υ κατά 1,
γ) εκχωρήσετε στη μεταβλητή Ζ το υπόλοιπο της
    διαίρεσης του Χ με το Υ,
δ) εκχωρήσετε στη λογική μεταβλητή Κ την
    πληροφορία για το αν το Χ είναι πολλαπλάσιο του 7,
ε) εκχωρήσετε στη μεταβλητή Μ το πηλίκο της διαίρεσης
    του τριπλασίου του Χ με το διπλάσιο του Υ.

Απάντηση

α) Χ <-- Χ+12
β) Υ <-- Υ-1
γ) Ζ <-- Χ mod Y
δ) Κ <-- Χ mod 7 = 0
ε) Μ <-- (3*Χ) div (2*Y)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου