Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος.
1. Κάθε εντολή Μέχρις_ότου τελειώνει με τη δεσμευμένη
    λέξη Τέλος_επανάληψης.
2. Αν το βήμα μεταβολής σε μια Για..από..μέχρι είναι -1
    παραλείπεται.
3. Μια Όσο..επανάλαβε έχει πιο περιορισμένο πεδίο δράσης
    από μια Μέχρις_ότου.
4. Οι δηλώσεις Δεδομένα και Αποτελέσματα δεν μπορούν να
    χρησιμοποιηθούν στη συγγραφή προγραμμάτων της
    ΓΛΩΣΣΑΣ.
5. Ένα πρόγραμμα μπορεί να μην έχει καθόλου μεταβλητές.


Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου