Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1.  Χ ΚΑΙ Αληθής = Χ
2. Χ Ή Αληθής = Αληθής
3. Η λέξη ΠΡΟΓΡΑΜΑ είναι δεσμευμένη στη ΓΛΩΣΣΑ.
4. Η συνάρτηση ΤΕΤΡ υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα
    ενός αριθμού.
5. Σε μια πραγματική μεταβλητή μπορούμε να εκχωρήσουμε
    το αποτέλεσμα μιας ακέραιας αριθμητικής παράστασης.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου