Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Βρείτε τα συντακτικά λάθη

Δίνονται οι παρακάτω αριθμημένες εντολές της ΓΛΩΣΣΑΣ
1. ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΤΕΣΤ_ΟΝΕ
2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3.        ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Υ
4.        ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ : Ζ
5. ΑΡΧΗ
6.        ΔΙΑΒΑΣΕ Χ, Υ
7.        Ζ <-- (Χ+Υ) : 3
8.        ΕΚΤΥΠΩΣΕ Ζ
9. ΤΕΛΟΣ


Γράψτε τον αριθμό της σειράς (1-9) και δίπλα το συντακτικό
λάθος που εντοπίσατε.

Απάντηση

     1. Αντί της λέξης  ΠΡΟΓΡΑΜΑ πρέπει να χρησιμοποιηθεί
         η λέξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
     4. Αντί της λέξης  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ πρέπει να χρησιμοποιηθεί
         η λέξη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ.
     7. Αντί του συμβόλου : πρέπει να χρησιμοποιηθεί το /.
     8. Η μοναδική εντολή εξόδου στα προγράμματα είναι η
         ΓΡΑΨΕ.
     9. Το πρόγραμμα πρέπει να τελειώνει με τη δεσμευμένη
         λέξη ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου