Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με ορθό τρόπο
1. Μια δομή επιλογής που δεν τερματίζεται ποτέ αποκαλείται
    ατέρμων βρόχος.
2. Στη δομή ακολουθίας όλες οι εντολές που την απαρτίζουν
    εκτελούνται τουλάχιστον μια φορά.
3. Αν Κ < Λ ισχύει Κ MOD Λ = 0
4. Για να είναι το Α πολλαπλάσιο του Β θα πρέπει να ισχύει
    A MOD B = 0
5. Η εντολή Ζ <-- ΨΕΥΔΗΣ είναι επιτρεπτή μόνο αν η
    μεταβλητή Ζ είναι τύπου ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

Απαντήσεις

1. Μια δομή επανάληψης που δεν τερματίζεται ποτέ αποκαλείται
    ατέρμων βρόχος.
2. Στη δομή ακολουθίας όλες οι εντολές που την απαρτίζουν
    εκτελούνται ακριβώς μια φορά.
3. Αν Κ < Λ ισχύει Κ MOD Λ = Κ
4. Για να είναι το Α πολλαπλάσιο του Β θα πρέπει να ισχύει
    Β MOD A = 0
5. Η εντολή Ζ <-- ΨΕΥΔΗΣ είναι επιτρεπτή μόνο αν η
    μεταβλητή Ζ είναι λογικού τύπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου