Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο.
1. Ο αλγόριθμος εκτελείται στον υπολογιστή.
2. Κάθε πρόβλημα έχει λύση.
3. Ο μετρητής  κάθε εντολής Για..από..μέχρι αυξάνει
    το περιεχόμενο του σε κάθε επανάληψη, σύμφωνα με
    το βήμα αύξησης.
4. Η Αν..τότε..αλλιώς_αν είναι δομή σύνθετης επιλογής.
5. Για να διπλασιάσουμε το περιεχόμενο της ακέραιας
    μεταβλητής Β γράφουμε Β <-- Β^2Απάντηση

1. Το πρόγραμμα εκτελείται στον υπολογιστή.
2. Κάθε επιλύσιμο πρόβλημα έχει λύση.
3. Ο μετρητής  κάθε εντολής Για..από..μέχρι μεταβάλλει
    το περιεχόμενο του σε κάθε επανάληψη, σύμφωνα με
    το βήμα μεταβολής.
4. Η Αν..τότε..αλλιώς_αν είναι δομή πολλαπλής επιλογής.
5. Για να διπλασιάσουμε το περιεχόμενο της ακέραιας
    μεταβλητής Β γράφουμε Β <-- Β*2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου