Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Εξαφανίστε την GOTO

Ξαναγράψτε το παρακάτω σύνολο εντολών έτσι ώστε να
ικανοποιεί τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού.
             A <-- 0
      10 : ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
              ΑΝ Χ >= 20 ΤΟΤΕ GOTO 20
             A <-- A+X^2
       20: AN A < 10^3 TOTE GOTO 10
             ΓΡΑΨΕ Α

Λύση

           Α <-- 0
           ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
                 ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
                 ΑΝ Χ < 20 ΤΟΤΕ
                        Α <-- Α+Χ^2
                 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
           ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Α >= 10^3
           ΓΡΑΨΕ Α

             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου